Degët

Das Dezernat I leitet der Oberbürgermeister Harry Mergel, der auch Vorsitzender des Gemeinderats ist. Das Dezernat I ist unter anderem zuständig für die Verwaltungssteuerung, die Öffentlichkeitsarbeit, den Bereich Integration sowie die Bürgerbeteiligung.
Mehrmals im Jahr lädt der Oberbürgermeister samstags zu einer Bürgersprechstunde ein. Die Termine werden rechtzeitig in den Medien und auf der städtischen Homepage bekanntgegeben.

Dega II: Degën II e udhëheq kryetari i parë i bashkisë Martin Diepgen. Në përgjegjësinë e tij bien fushat ekonomi dhe financë, personel dhe organizim si dhe vendi i shtabit të së ngarkuarës me punë për gratë.

Dega III: Dega III udhëhiqet nga kryetarja e bashkisë Agnes Christner. Detyrat e saj përfshijnë fushat e shërbimit të qytetarëve, kulturës, arsimit dhe kujdestarisë, sigurisë publike dhe rregullit si dhe ato të çështjeve sociale dhe shëndetësore.

Dega IV: Kryetari i bashkisë Willfried Hajek është udhëheqësi i degës IV. Në degën IV bëjnë pjesë fusha e ndërtimit, planit, banimit dhe mjedisit.