Paketa e arsimimit dhe e pjesëmarrjes

Fëmijë, të rinj dhe të rinj të rritur nga familje me të ardhura të ulëta kanë pretendim mbi kontribute shtesë nga e ashtuquajtura "paketë e arsimimit dhe e pjesëmarrjes". Paketa e arsimimit dhe e pjesëmarrjes e lehtëson marrjen pjesë në jetën shoqërore dhe kulturore. Për të gjitha kontributet për arsim dhe pjesëmarrje është e nevojshme një kërkesë vetjake për çdo fëmijë, të cilën ju e merrni tek qendra e punës e qytetit të Hailbronit, tek seksioni për familje të rinj dhe të moshuar ose tek një nga seksionet e qytetarëve në rrethin e qytetit të Hailbronit.

Informacione & Formularë të mëtejshme