Πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής

Παιδιά, νεολαίοι και νέοι ενήλικες ερχόμενοι από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα δικαιούνται πρόσθετες παροχές από τολεγόμενο «πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής». Το πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής διευκολύνει τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Για όλες τις παροχές για εκπαίδευση και  συμμετοχή απαιτείται για κάθε παιδί ξεχωριστή αίτηση, την οποία λαμβάνετε από το κέντρο εργασίας της πόλης της Χαϊλμπρόν, στην υπηρεσία για οικογένεια, νεολαία και ηλικιωμένους ή σε μία υπηρεσία πολιτών στην δημοτική περιφέρεια της Χαϊλμπρόν.

Περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα