Δημοτικό και περιφερειακό οικογενειακό πάσο

Με το οικογενειακό πάσο η πόλη της Χαϊλμπρόν παρέχει σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα πχ. εισιτήρια για κλειστά και ανοιχτά κολυμβητήρια όπως επίσης και εισιτήρια λεωφορείων. Με το περιφερειακό οικογενειακό πάσο παρέχονται σε πολύτεκνες οικογένειες-ανεξαρτήτως εισοδήματος- μειωμένες τιμές σε εισιτήρια συγκεκριμένων παλατιών και μουσείων. Και για τα δύο πάσα ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά όπως επίσης και τα οικογενειακά πάσα θα τα βρείτε στις υπηρεσίες πολιτών.

Περαιτέρω πληροφορίες