Συμβουλευτική εξάρτησης

Η υπηρεσία συντονισμού εξαρτημένων της πόλης της Χαϊλμπρόν είναι ένα κέντρο αναφοράς για όλες τις πολίτισσες και του πολίτες της πόλης της Χαϊλμπρόν, οι οποίοι έχουν ερωτήσεις σε σχέση με το θέμα «εξάρτηση». Εκεί γίνονται επαφές με τις τοπικές παροχές βοήθειας όπως πχ πληροφορίες για αυτοβοήθεια και συμβουλευτική. Συμβουλευτική εξάρτησης υπό τη συγκεκριμένη έννοια παρέχουν οι υπηρεσίες  συμβουλευτικής εξάρτησης στη Χαϊλμπρόν:

  • Συμβουλευτική νεολαίων και εξάρτησης Χαϊλμπρόν
  • Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική υπηρεσία και εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση εξαρτημένων και ομάδων κινδύνου των Caritas και Diakonie