Poradnictwo dotyczące uzależnień

Jednostka koordynacyjna ds. uzależnień miasta Heilbronn jest centralnym punktem kontaktowym dla wszystkich mieszkańców miasta Heilbronn, którzy mają pytania na temat „uzależnienie”. Tam znajdziecie Państwo regionalne oferty pomocy jak np. informacje dotyczące samopomocy i poradnictwa. Poradnictwo dotyczące uzależnień we właściwym znaczeniu oferują poradnie ds. uzależnień w Heilbronnie:

  • Poradnictwo młodzieży i dotyczące uzależnień Heilbronn 
  • psychospołeczne i ambulatoryjne poradnie lecznicze dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem Caritasu i Diakonie