Urząd ds. Cudzoziemców

Urząd ds. Cudzoziemców (niem. Ausländeramt) wydaje na podstawie Ustawy o pobycie decyzje dotyczące:

  • wjazdu do kraju
  • pobytu
  • osiedlenia się
  • działalności zarobkowej cudzoziemców

Tam otrzymacie zaświadczenie uprawniające do poszukiwania mieszkań komunalnych, zaświadczenie pracodawcy jak i informacje na temat kursów integracyjnych.

Dalsze formularze