Imprezy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019

26 maja 2019 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Każdy z nas, obywateli jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, to również obywatel Unii. My decydujemy, w jakim kierunku pójdzie Europa! Korzystajmy z naszych praw wyborczych! Parlament Europejski to reprezentacja nas wszystkich w Europie i jedyny organ Unii Europejskiej wyłaniany w wyborach bezpośrednich. Eurodeputowani podejmują decyzje odnoszące się do ważnych kwestii politycznych – w tym również w dziedzinach, które dotyczą każdego z nas osobiście.

Wykorzystajmy szansę i idźmy głosować!
Jakie są możliwości wzięcia udziału w wyborach?
Obywatele Unii zamieszkujący w Niemczech mogą zdecydować, czy wezmą udział w wyborach w swoim kraju pochodzenia, czy też będą głosować w Niemczech i oddadzą głos na wystawionych tu kandydatów na eurodeputowanych. Podejmując decyzję o głosowaniu w Niemczech trzeba uwzględnić następujące informacje:

Kto może uczestniczyć w wyborach?
Wybierać może każdy obywatel Unii posiadający miejsce zamieszkania w Niemczech, który w dniu wyborów:
•ukończył 18 lat,
•od co najmniej trzech miesięcy zamieszkuje w Republice Federalnej Niemiec lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
•nie został pozbawiony praw wyborczych w Republice Federalnej Niemiec lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Co należy zrobić?
Aby móc wybierać w Niemczech, trzeba być wpisanym do rejestru wyborców prowadzonego przez urząd gminy w miejscu zamieszkania w Niemczech.
•Osoby, które brały już udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Niemczech w roku 2014, są już wpisane do rejestru wyborców w swoim miejscu zamieszkania i nie muszą ponownie składać wniosku o wpis. Jeśli osoby te nie otrzymają do dnia 5 maja 2019 r. zawiadomienia z komisji wyborczej, powinny się zwróć do właściwego urzędu gminy.
•Wszyscy inni obywatele Unii muszą złożyć w terminie do dnia 5 maja 2019 r. w urzędzie gminy, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania w Niemczech, wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. (Prosimy uwzględnić godziny otwarcia urzędów oraz czas dostarczania przesyłek przez pocztę.)


Gdzie można uzyskać formularz wniosku i więcej informacji?
Formularz wniosku i ulotkę informacyjną można otrzymać w urzędzie gminy lub w internecie pod adresem
www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html.


Co trzeba zrobić w przypadku głosowania nie w Niemczech, lecz w swoim kraju pochodzenia?
Jeśli w roku 2014 dana osoba wzięła udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Niemczech, powinna w terminie do 5 maja 2019 r. złożyć w swoim urzędzie gminy wniosek o wykreślenie z rejestru wyborców. W sprawie warunków udziału w wyborach w kraju pochodzenia należy zwrócić się do właściwych organów tego kraju lub jego przedstawicielstwa za granicą.