Czynsz & prąd

Zestawienie stawek czynszowych
Zestawienie stawek czynszowych miasta Heilbronnu pozwala na przegląd miejscowych opłat czynszowych w Heilbronnie. Zestawienie to można ściągnąć z internetu. Broszura ze stawkami czynszowymi dostępna jest za opłatą w Urzędach Spraw Obywatelskich.

Czynsz za wynajem
Czynsz za mieszkanie składa się z czynszu podstawowego i kosztów dodatkowych. Czynsz podstawowy jest stałą kwotą za użytkowanie mieszkania, którą oblicza się według wielkości i ceny za metr kwadratowy. Koszty dodatkowe składają się z kosztów za wodę, ogrzewanie, ścieki i administrację. Z reguły obliczane są one raz do roku oraz w zależności od zużycia.

Prąd
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że prąd nie zawsze ujęty jest w kosztach dodatkowych. W takim przypadku należy zgłosić się przy wprowadzeniu się do nowego mieszkania u odpowiedniego dostawcy energii oraz uiszczać opłaty za prąd dodatkowo do czynszu. Miejscowym dostawcą energii w Heilbronnie jest ZEAG Energie AG. Można jednak wybrać sobie dowolnego dostawcę w internecie (wpisując hasło „Stromanbieter”).