Szkoła

Szkoła
W Niemczech obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 6. roku życia. Gdy Państwa dziecko osiągnie ten wiek, automatycznie dostaje zaproszenie do zgłoszenia się w najbliższej szkole podstawowej. Zależnie od Państwa miejsca zamieszkania dostaniecie Państwo pismo z informacjami z odpowiedniej szkoły. Osoby, które przeprowadziły się do Heilbronnu muszą same zgłosić dziecko. Po ukończeniu szkoły podstawowej Państwa dziecko uczęszcza do jednej ze szkół ponadpodstawowych, jak np. Werkrealschule, Realschule, Gymnasium lub Gemeinschaftsschule. Dla dzieci niepełnosprawnych istnieje możliwość wyboru między szkołą specjalną a inkluzyjnym uczęszczaniem do zwykłej szkoły. Poza tym istnieją szkoły zawodowe z profilem rzemieślniczo-technicznym, ekonomicznym, społeczno-naukowym jak i gospodarskim i rolniczym.

Wybór szkoły
Szkoły podstawowe są przydzielane według rejonów szkolnych. Zależnie od Państwa miejsca zamieszkania Państwa dziecko zostanie przydzielone do najbliżej położonej szkoły. We wszystkich szkołach podstawowych istnieją różne oferty zajęć popołudniowych z zajęciami muzycznymi, kulturalnymi i sportowymi. Do tego w szkołach podstawowych oferowane są zajęcia wspierające rozwój języka. W przypadku szkół ponadpodstawowych możecie się Państwo zdecydować na zapisanie dziecka do jednej ze szkół, m.in. kierując się indywidualnymi zainteresowaniami dziecka lub zależnie od profilu szkoły.

Dalsze informacje