Utylizacja odpadów

W Heilbronnie utylizacja odpadów odbywa się poprzez pojemniki na pozostałe śmieci, na odpady ograniczne, żółte worki lub żółte pojemniki (do opakowań lekkich), niebieskie pojemniki (makulatura) jak i punkty przyjmowania odpadów. Pojemniki na śmieci są własnością miasta Heilbronn. Aby otrzymać konieczne pojemniki na odpady lub usunąć odpady wielkogabarytowe proszę zwrócić się bezpośrednio do zakładów gospodarki odpadami. Przy przeprowadzce w obrębie Heilbronnu zabiera się pojemniki ze sobą, o ile w nowym miejscu nie ma pojemników zbiorczych. W przypadku wyprowadzki z Heilbronnu trzeba zgłosić to w zakładach gospodarki odpadami w celu odbioru pojemników na śmieci. 14 dni przed przeprowadzką lub wyprowadzką należy zawiadomić zakład gospodarki odpadami pisemnie o zabraniu ze sobą pojemnika (przeprowadzka) lub koniecznym odbiorze (wyprowadzka).

Dalsze informacje

Aplikacja-poradnik o odpadach
Aplikacja-poradnik o odpadach Zakładów Gospodarki Odpadami miasta Heilbronn przypomina o odbiorze pozostałych, organicznych odpadów, żółtych pojemników/worków; podaje informacje, jakie, jak czy też gdzie należy usunąć odpady; podaje terminy zbiórki substancji szkodliwych, jak i przyciętych drzew i krzewów; wskazuje wszystkie punkty przyjmowania odpadów jak i punkty zbiórki szkła i ubrań; pomaga znaleźć wymienione punkty poprzez wyznaczanie trasy.

Obowiązek odśnieżania i posypywania
Za usuwanie śniegu i lodu z chodników odpowiedzialni są z reguły właściciele parceli lub domu. Czy Państwo jako lokatorzy lub dzierżawcy również jesteście zobowiązani do usuwania śniegu i lodu, uregulowane jest to indywidualnie w Państwa umowie najmu.

Godziny obowiązku odśnieżania i posypywania
Od poniedziałku do soboty chodniki muszą być odśnieżone i posypane do godz. 08:30, w niedziele i święta do godz. 09:00. Obowiązek odśnieżania kończy się o godz. 21:00.