Szkoły Wyższe

Dzięki ciągłej rozbudowie miasteczka akademickiego (Bildungscampus) na obrzeżach centrum Heilbronnu rozwija się ono coraz bardziej w miasto studenckie. Następujące szkoły wyższe powodują, że Heilbronn stało się miastem akademickim: 

  • Hochschule Heilbronn – Technika, Ekonomia i Informatyka (HHN) 
  • Dualna Szkoła Wyższa Badenii-Wirtembergii Heilbronn wraz z Center for Advanced Studies (CAS) Dualnej Szkoły Wyższej oraz German Graduate School of Management and Law Heilbronn (GGS)
  • DIPLOMA Szkoła Wyższa – Centrum Studiów Heilbronn
  • Technische Universität München - Campus Heilbronn

Pakiet powitalny dla studentów
Studenci Wyższej Szkoły w Heilbronnie oraz Dualnej Szkoły Wyższej Badenii-Wirtembergii w Heilbronnie przy pierwszym zameldowaniu swojego głównego miejsca zamieszkania w Heilbronnie otrzymują voucher na zakupy lub zamiennie bilet semestralny bądź voucher Teatru w Heilbronnie.