Zezwolenie na pobyt

Zezwolenie na pobyt jest zawsze na czas określony. Jeśli minie ten okres, można złożyć wniosek o przedłużenie. Czy zezwolenie na pobyt zostanie przedłużone, zależy od różnych spełnionych warunków, jak np. od regularnego uczestnictwa w kursie integracyjnym. Wniosek na zezwolenie na pobyt można złożyć z następujących powodów:

  • nauka zawodu
  • praca
  • powody prawnomiędzynarodowe, humanitarne lub polityczne
  • rodzina