Wsparcie językowe w szkołach na zajęciach przygotowawczych (VKL)

W klasach przygotowawczych (niem. Vorbereitungsklassen, VKL) dzieci wspierane są w nauce języka w celu przygotowywania uczestnictwa i integracji w regularnych zajęciach szkolnych. Program pomocy oferowany jest dla każdej klasy szkoły podstawowej, jak i szkół ponadpostawowych takich jak Werkrealschule i Realschule czy Gymnasium a także Gemeinschaftsschule.  W zakresie szkoły podstawowej (6 do 10 lat) dzieci są przydzielane z reguły do szkoły w swoim rejonie. W zakresie szkół ponadpostawowych (10 do 15 lat) w ramach zajęć przygotowawczych przeprowadzane są różne testy z matematyki i j. angielskiego. Przy udziale jednostki koordynującej wydawane są następnie zalecenia dla różnych typów szkół, a uczniowie otrzymują odpowiednie miejsce w szkole.