Προετοιμασία γλώσσας στις τάξεις προετοιμασίας (VKL)

Στις τάξεις VKL τα παιδιά ενισχύονται γλωσσικά και γίνεται προσπάθεια να προετοιμαστούν σταδιακά στην κανονική τάξη. Τα μέτρα ενίσχυσης είναι διαθέσιμα για όλες τις βαθμίδες του δημοτικού και στα επαγγελματικά σχολεία, τα γενικά σχολεία, τα σχολεία Real και σε ένα γυμνάσιο. Στο δημοτικό σχολείο (6 έως 10 ετών) τα παιδιά κατά κανόνα λαμβάνουν μία θέση φοίτησης στη σχολική περιοχή του τόπου διαμονής τους. Στις τάξεις προετοιμασίας (VKL) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (10 έως 15 ετών) διεξάγονται μία φορά το μήνα διάφορες δοκιμασίες στα μαθηματικά και στα αγγλικά. Με τη συμμετοχή της υπηρεσίας Clearing συντάσσονται στη συνέχεια συστάσεις για τα διάφορα είδη σχολείων και παρέχονται στις μαθήτριες και τους μαθητές μία κατάλληλη θέση φοίτησης στο σχολείο.