Στάθμευση αυτοκινήτου

6000 θέσεις στάθμευσης βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτριών και επισκεπτών του κέντρου της Χαϊλμπρόν. Εκτός από τους κλειστούς χώρους στάθμευσης είναι δυνατή επί πληρωμής και η στάθμευση και σε ζώνες στάθμευσης κατοίκων. Κουπόνια διατίθενται από τα παρευρισκόμενα αυτόματα. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας τη μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια στάθμευσης. Η Χαϊλμπρόν χωρίζεται σε 37 ζώνες στάθμευσης κατοίκων. Με το σήμα αδείας στάθμευσης έχετε το δικαίωμα να σταθμεύεσετε το αυτοκίνητό σας στις καθορισμένες θέσεις κατοίκων της ζώνης. Δεν υφίσταται δικαίωμα απαίτησης μίας συγκεκριμένης θέσης στάθμευσης. Τα σήματα αδείας στάθμευσης κατοίκων λαμβάνονται έναντι τέλους στις υπηρεσίες πολιτών.