Βίζα

Πολίτες εκτός ΕΕ χρειάζονται βίζα για την είσοδο και τη βραχεία διαμονή τους στη Γερμανία. Για επισκέψεις έως 90 ημέρες, πολίτες κάποιων κρατών δε χρειάζονται βίζα. Ποια είναι αυτά τα κράτη, μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα www.auswaertiges-amt.de. Το τέλος θεώρησης είναι κανονικά € 60.