Γερμανικά για παιδιά και νεολαίους

Και για τα παιδιά και τους νεολαίους είναι σημαντικό να κατανοήσουν και να κατακτήσουν τη γερμανική γλώσσα, ώστε να έχουν τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για μια καλή εκπαίδευση. Για το λόγο αυτόν υπάρχουν στα νηπιαγωγεία της Χαϊλμπρόν ενσωματωμένα ή ακόμη και πρόσθετα προγράμματα γλωσσική υποστήριξη για το παιδί σας. Οι προσφορές υποστήριξης προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες καταστάσεις και στις εξατομικευμένες ανάγκες.