Βιοτεχνικό επιμελητήριο Heilbronn-Franken (HWK)

Το βιοτεχνικό επιμελητήριο είναι το αρμόδιο όργανο για όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Θα σας συνοδεύσει αν έχετε μάθει τεχνικό επάγγελμα στο εξωτερικό, από την αίτηση αναγνώρισης μέχρι το τέλος της διαδικασίας (σύμφωνα με το νόμο περί καθορισμού επαγγελματικής κατάρτισης (BQFG)). Μέσω μίας εξατομικευμένης και εντατικής συμβουλευτικής γίνεται κατανοητή η διαδικασία αναγνώρισης και αποκαλύπτονται δυνατότητες και ευκαιρίες. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης, μπορείτε σε περίπτωση μίας ημιαναγνώρισης να λάβετε περαιτέρω μέτρα κατάρτισης. Το HWK θα σας βοηθήσει να βρείτε τις σωστές για σας ενέργειες, και θα σας υποστηρίξει σε ευκαιρίες οικονομικής χρηματοδότησης. Σε περίπτωση απόφασης ισοδυναμίας, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να συμμετάσχετε σε μέτρα μετεκπαίδευσης, όπως πχ τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης (Meister).