Κέντρο συμβουλευτικής για την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων επαγγελμάτων

Από το 2012, υπάρχουν στη Γερμανία νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας για ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μάθει ένα επάγγελμα στο εξωτερικό. Όποιος θέλει να αναγνωρίσει την κατάρτισή του στη Χαϊλμπρόν, μπορεί να λάβει συμβουλές από το κέντρο υποδοχής Χαϊλμπρόν – Φραγκονία. Εκεί το κέντρο συμβουλευτικής για την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων επαγγελμάτων της AWO Στουτγάρδης παρέχει τακτικά συμβουλές.

Στη συμβουλευτική μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης και τα οφέλη της,

  • ελέγχεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια διαδικασία,
  • σας παρέχεται βοήθεια να βρείτε το αντίστοιχο γερμανικό επάγγελμα,
  • σας παρέχεται βοήθεια να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία για το δικό σας επάγγελμα,
  • σας παρέχεται υποστήριξη για τη συλλογή δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση εντύπων, όπως επίσης και
  • στην εκτίμηση του κόστους και τη διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης.

Ακόμη, λαμβάνεται ενημέρωση σχετικά με το ποιες επιλογές εκπαίδευσης είναι διαθέσιμες, ώστε να μπορείτε να λάβετε την πλήρη αναγνώριση. Με την αναγνώριση της κατάρτισής σας, έχετε περισσότερες ευκαιρίες να προσληφθείτε ως εξειδικευμένος απασχολούμενος. Η συμβουλευτική είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους, ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή κατάσταση παραμονής.  

Περαιτέρω πληροφορίες:

Επόμενες επίκαιρες ημερομηνίες