Ασφάλιση υγείας

Κάθε κάτοικος της Γερμανίας πρέπει να έχει ασφάλιση υγείας. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δημοσίων και ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας. Μπορείτε να βρείτε μια επιλογή στο Διαδίκτυο στο λήμμα "ασφάλιση υγείας". Παρακαλώ συγκρίνετε κι εδώ τις παροχές και τα τέλη εισφοράς. Η εγγραφή μπορεί να γίνει από τον εργοδότη, τον Ομοσπονδιακό οργανισμό Απασχόλησης, το κέντρο ευρέσεως εργασίας ή πηγαίνοντας κατευθείαν σε έναν ασφαλιστικό φορέα. Εάν ένας σύζυγος είναι ήδη ασφαλισμένος μπορεί ο να ασφαλιστεί και ο άλλος σύζυγος και τα κοινά τέκνα (οικογενειακή ασφάλιση).