Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy mieszkaniec Niemiec musi być ubezpieczony w kasie chorych. Działa tutaj wiele ustawowych i prywatnych kas chorych. Wybór znajdziecie Państwo w internecie pod hasłem Krankenkasse. Proszę również porównać tutaj świadczenia i wysokość składek. Zgłoszenie może nastąpić przez pracodawcę, Urząd Pracy, Urząd Zatrudnienia (niem. Jobcenter) lub bezpośrednio w siedzibie kasy chorych. Jeśli małżonek jest już ubezpieczony, drugi z małżonków i wspólne dzieci mogą być ubezpieczone w ramach ubezpieczenia rodzinnego.