Bοήθημα ένταξης

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Οι παροχές βοηθημάτων ένταξης αποτελούν μια ειδική μορφή κοινωνικού βοηθήματος. Μπορούν να ληφθούν από άτομα με σωματική, πνευματική ή ψυχική αναπηρία, όταν αυτά είναι σημαντικά μειωμένα στην ικανότητά τους να έχουν χώρο στην κοινωνία ή κινδυνεύουν από τη σημαντική τους αναπηρία.
Τα βοηθήματα μπορούν να παρέχονται ως υπηρεσίες, σε είδος ή ως παροχή σε χρήμα (προσωπικός προϋπολογισμός) και χορηγούνται με τη μορφή εξωτερικής, ήμι-νοσοκομειακής ή ενδονοσοκομειακής βοήθειας.
Στόχος του βοηθήματος ένταξης είναι να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να συμμετάσχουν στην κοινωνική ζωή και να τους δοθεί η δυνατότητα να ζουν ανεξάρτητα.