Pomoć za integraciju

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Davanja pomoći za integraciju su poseban oblik socijalne pomoći. Mogu ih koristiti osobe s tjelesnom,  mentalinom ili duševnom invalidnosti, ukoliko je njihova sposobnost sudjelovanja u društvenom životu zbog invalidnosti značajno smanjena ili ako im prijeti takva značajna invalidnost.
Davanja se mogu pružati kao usluge, u naturi ili kao novčana naknada (osobni budžet) i u obliku  ambulantne, polu-stacionarne ili bolničke pomoći.
Cilj pomoći za integraciju je omogućiti osobama s invalidnosti sudjelovanje u društvenom životu i osposobiti ih da žive samostalno.

Davanja pomoći za integraciju su poseban oblik socijalne pomoći. Mogu ih koristiti osobe s tjelesnom, mentalinom ili duševnom invalidnosti, ukoliko je njihova sposobnost sudjelovanja u društvenom životu zbog invalidnosti značajno smanjena ili ako im prijeti takva značajna invalidnost. Davanja se mogu pružati kao usluge, u naturi ili kao novčana naknada (osobni budžet) i u obliku ambulantne, polu-stacionarne ili bolničke pomoći. Cilj pomoći za integraciju je omogućiti osobama s invalidnosti sudjelovanje u društvenom životu i osposobiti ih da žive samostalno.