Zasiłek integracyjny

Świadczenia zasiłku integracyjnego stanowią szczególną formę pomocy socjalnej. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną czy umysłową, o ile są one z powodu upośledzenia znacznie ograniczone w swojej zdolności uczestniczenia w życiu społecznym lub zagrożone są taką znaczną niepełnosprawnością.
Świadczenia mogą mieć postać świadczenia usługowego, rzeczowego lub pieniężnego (osobisty budżet) i przyznane w formie pomocy niestacjonarnej, półstacjonarnej lub stacjonarnej.
Celem zasiłku integracyjnego jest umożliwienie osobom z upośledzeniem udziału w życiu społecznym oraz prowadzenia samodzielnego życia.