Zasiłek integracyjny

Świadczenia zasiłku integracyjnego stanowią szczególną formę pomocy socjalnej. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną czy umysłową, o ile są one z powodu upośledzenia znacznie ograniczone w swojej zdolności uczestniczenia w życiu społecznym lub zagrożone są taką znaczną niepełnosprawnością.
Świadczenia mogą mieć postać świadczenia usługowego, rzeczowego lub pieniężnego (osobisty budżet) i przyznane w formie pomocy niestacjonarnej, półstacjonarnej lub stacjonarnej.
Celem zasiłku integracyjnego jest umożliwienie osobom z upośledzeniem udziału w życiu społecznym oraz prowadzenia samodzielnego życia.

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Eingliederungshilfeleistungen stellen eine besondere Form der Sozialhilfe dar.  Sie können von Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung in Anspruch genommen werden, sofern diese aufgrund der Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Die Leistungen können als Dienst-, Sach-, oder Geldleistung (Persönliches Budget) erbracht und in Form von ambulanter, teilstationärer oder stationärer Hilfe gewährt werden. Ziel der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und sie zu einem selbständigen Leben zu befähigen.