Urząd Pracy

Agentur für Arbeit (pol. Urząd Pracy)
Urząd Pracy doradza pracownikom i pracodawcom we wszystkich zagadnieniach dotyczących rynku pracy i kształcenia zawodowego. Ważnymi zadaniami Urzędu Pracy są: 

  • pośrednictwo miejsc pracy i kształcenia 
  • doradztwo zawodowe 
  • doradztwo dla pracodawców 
  • wspieranie kształcenia zawodowego 
  • wspieranie dokształcania zawodowego 
  • wspieranie integracji zawodowej osób niepełnosprawnych 
  • świadczenia w celu utrzymania i tworzenia miejsc pracy
  • pieniężne świadczenia zastępcze jak np. zasiłek dla bezrobotnych lub subwencji na wypadek niewypłacalności.

Ponadto w temacie "praca w Niemczech" można zwrócić się do Wirtualnego Centrum Powitalnego Centralnego Pośrednictwa Pracy (niem. ZAV). Tam otrzymacie Państwo materiały informacyjne w różnych językach i zostaniecie skierowani do osoby kontaktowej, jeśli potrzebne są indywidualne konsultacje. Te różne oferty doradztwa Urzędu Pracy (niem. Agentur für Arbeit) są dla każdego bezpłatne.

Jobcenter (pol. Urząd Zatrudnienia)
Jobcenter opiekuje się i wspiera osoby uprawnione do pobierania zasiłku Arbeitslosengeld II. Zadaniem Jobcenter jest wprowadzenie osób uprawnionych do pobierania świadczeń na rynek pracy lub kształcenie oraz zapewnienie pokrycia kosztów utrzymania. Bezpośrednio w Jobcenter dowiecie się Państwo, czy macie prawo do wsparcia finansowego. Na stronie tej instytucji dostępne są wnioski i formularze jak i informacje w różnych językach.