Uznanie kwalifikacji zawodowych

W Niemczech istnieją reglamentowane i niereglamentowane zawody. W przypadku niereglamentowanych zawodów uznanie kwalifikacji zawodowych nie jest wymagane. W przypadku reglamentowanych zawodów kwalifikacje zawodowe muszą zostać uznane, aby móc wykonywać dany zawód.

Informacje, jakie zawody są reglamentowane, zawarte są na stronie: www.anerkennung-in-deutschland.de

Przebieg procedury uznawania
Procedura uznawania jest możliwa dla szkolnych, akademickich i zawodowych świadectw i tytułów. Odbywa się następująco:

  1. Przed złożeniem wniosku powinna odbyć się osobista rozmowa w celu wyjaśnienia kwiestii dotyczących porównywalnego zawodu, kosztów i ewentualnych alternatyw itd.
  2. Złożenie wniosku o sprawdzenie równoważności zagranicznej kwalifikacji zawodowej.
  3. W zależności od zawodu należy złożyć wniosek w odpowiednim wydziale uznawania.
  4. Procedura uznawania jest indywidualna. W zależności od zawodu są różne wydziały odpowiedzialne za sprawdzanie równoważności.

Z reguły procedura po wpłynięciu wszystkich dokumentów trwa nie dłużej niż trzy miesiące. Opłaty za procedurę naliczane są indywidualnie i pokrywane są przez wnioskodawcę. Urząd Pracy (niem. Agentur für Arbeit) lub Urząd Zatrudnienia (niem. Jobcenter) mogą przejąć te koszty. Pod hasłem Lokalne osoby kontaktowe można otrzymać informacje, który wydział jest właściwy.

Dalsze informacje: