Uznanie kwalifikacji zawodowych

W Niemczech istnieją reglamentowane i niereglamentowane zawody. W przypadku niereglamentowanych zawodów uznanie kwalifikacji zawodowych nie jest wymagane. W przypadku reglamentowanych zawodów kwalifikacje zawodowe muszą zostać uznane, aby móc wykonywać dany zawód.

Informacje, jakie zawody są reglamentowane, zawarte są na stronie:

www.anerkennung-in-deutschland.de

Przebieg procedury uznawania kwalifikacji zawodowych
Procedura uznawania jest możliwa dla szkolnych, akademickich i zawodowych świadectw i tytułów. Odbywa się następująco:

  1. Przed złożeniem wniosku powinna odbyć się osobista rozmowa w celu wyjaśnienia kwiestii dotyczących jednostki zajmującej się uznawaniem, porównywalnego zawodu, czasu trwania postępowania, kosztów i ew. alternatyw itd.
  2. Złożenie wniosku o sprawdzenie równoważności w odpowiedniej jednostce. Odpowiednia jednostka jest uzależniona od Państwa zawodu i miejsca zamieszkania.
  3. W zależności od zawodu należy złożyć wniosek w odpowiednim wydziale uznawania.
  4. Procedura uznawania jest indywidualna. W zależności od zawodu są różne wydziały odpowiedzialne za sprawdzanie równoważności.

Z reguły procedura trwa po wpłynięciu wszystkich dokumentów nie dłużej niż trzy miesiące. Opłaty za procedurę naliczane są indywidualnie. Minimalna opłata wynosi 100 euro, natomiast maskymalna 600 euro. Pozostałe koszty są osobno naliczane. Urząd Pracy (niem. Agentur für Arbeit) lub Urząd Zatrudnienia (niem. Jobcenter) mogą przejąć te koszty. Pod hasłem Lokalne punkty kontaktowe można otrzymać informacje, który wydział jest właściwy.

Dalsze informacje