Przedmowa Wydział ds. Partycypacji i Integracji

Drodzy nowi mieszkańcy,

Udana integracja ma swój początek w kulturze gościnności. Samo powitanie jednak nie wystarczy. Dobre struktury i pozytywne nastawienie wobec nowego to niektóre z warunków, aby ludzie z innych krajów mogli się tutaj zadomowić. Przy czym wzajemne poznanie się jest ważne nie tylko na początku, lecz jest ciągłym procesem na rzecz pokojowego współżycia w różnorodności i międzykulturowości.

Rada ds. Partycypacji i Integracji następująco ujmuje temat: „Naszym zadaniem jest przekazywanie kultury. Pracujemy na rzecz harmonijnego współżycia mieszkańców Heilbronnu, niezależnie od ich pochodzenia. A to dlatego, że różnorodność kultur należy do wizytówki miasta podobnie jak symboliczna postać miasta - szykowna Kätchen czy imponujący kościół św. Kiliana. Życzymy sobie, aby Heilbronn stał się domem dla wszystkich żyjących tutaj narodowości i mocno się za tym wstawiamy. Rada uważa się za sieć powiązań między kulturami dla dobra obywateli Heilbronnu."

W imieniu Rady ds. Partycypacji i integracji