Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Doradztwo na początku działalności gospodarczej
Osoby, które są zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej lub ją rozpoczęły jak i młode firmy otrzymają w Heilbronnie kompleksowe wsparcie. W kooperacji z miejskim wsparciem gospodarczym Venture Forum Neckar oferuje bezpłatne doradztwo dla zainteresowanych. Tutaj można również znaleźć odpowiedzi na temat możliwości finansowania.

Dalsze informacje

Działalność gospodarcza
Chcąc zgłosić, przenieść lub zawiesić działalność gospodarczą należy zwrócić się do centralnego Urzędu Spraw Obywatelskich w Ratuszu lub do Urzędu Spraw Obywatelskich w Państwa dzielnicy.

Dalsze informacje & formularze