Wolontariaccy pośrednicy językowi

Jeśli władacie Państwo w niewystarczającym stopniu językiem niemieckim, może dochodzić często do nieporozumień między Państwem a innymi. W celu łatwiejszej komunikacji między Państwem a Państwa rozmówcami Wydział ds. Partycypacji i Integracji wyszkolił wolontariackich pośredników językowych. Tłumaczą oni w trakcie rozmów i informują o różnych kulturach w następującyh instytucjach:

  • wszystkich przedszkolach
  • wszystkich szkołach w Heilbronnie
  • wszystkich poradniach w Heilbronnie
  • różnych urzędach przy Urzędzie Miasta
  • instytucjach dla osób z upośledzeniem

Tłumacze-wolontariusze mogą być zaangażowani z Wydziału jedynie przez odpowiednią instytucję. Proszę zatem poinformować się w wyżej wymienionych organizacjach, czy współpracują one z Wydziałem i mogą dla Państwa zaangażować pośrednika językowego.

Obecnie istnieją następujące struktury pośredników:

  • Rodzice-Multiplikatorzy (niem. Eltern-Multiplikatoren, EMU): tłumaczą oni w trakcie zebrań rodziców lub rozmów z nauczycielami w szkole i przedszkolu oraz informują o niemieckim systemie szkolnictwa.
  • Pośrednicy kulturowi: tłumaczą w trakcie rozmów w poradniach.
  • Welcome Guides: tłumaczą w trakcie rozmów z władzami i poradniami migracyjnymi. Tam wspierają również przy wypełnianiu formularzy. Szczególnie w dziedzinie rynku pracy tłumaczą oni rozmowy, np. w Urzędzie Pracy lub Welcome Center Heilbronn-Franken. Tutaj wspierają oni klientów w tworzeniu podań o pracę jak i wyszukiwaniu kursów językowych KURSNET.
  • Mentorzy dla rodzin z upośledzonymi dziećmi: tłumaczą w instytucjach dla osób z upośledzeniem.

Przysięgłych tłumaczy w Heilbronnie znajdziecie Państwo tutaj: