Kursy integracyjne dla młodzieży

Kursy integracyjne dla młodzieży są kursami językowymi dla młodzieży z tłem migracyjnym od 16 do 27 roku życia, która opanowała już pismo łacińskie. Celem kursu integracyjnego dla młodzieży jest podniesienie szans młodzieży na zdobycie miejsca pracy lub kształcenia zawodowego.

Kurs obejmuje 1000 jednostek lekcyjnych. Długość kształtuje się odpowiednio do danego poziomu językowego. Na opanowanie języka niemieckiego od podstaw potrzebnych jest na ten kurs ok. 10 miesięcy. Test klasyfikacyjny można zaliczyć u organizatora kursu. Kurs kończy się egzaminem „Deutschtest für Zuwanderer (DTZ)“ na poziomie B1 i kosztuje 1,95 € za godzinę lekcyjną. Jeśli kurs zostanie pomyślnie zakończony w ciągu 2 lat, otrzymuje się zwrot 50% kosztów. Zwolnienie od opłat istnieje w przypadku, gdy pobiera się

  • zasiłek Arbeitslosengeld II,
  • pomoc na utrzymanie lub
  • inne wsparcie finansowe.

Wnioski, np. na przyjęcie lub zwolnienie z kosztów można składać u organizatora.