Obywatelstwo

Od 2000 r. obowiązuje zasada mówiąca, że dziecko obcokrajowców urodzone w Niemczech otrzyma niemieckie obywatelstwo, jeśli:

  • jedno z rodziców w momencie narodzin dziecka od przynajmniej 8 lat legalnie mieszka w Niemczech i
  • posiada stałe prawo pobytu.

Wraz z ukończeniem 18 roku życia sprawdzane jest na wniosek lub z urzędu, czy obydwa obywatelstwa mogą być zachowane lub czy dziecko musi zdecydować się na jedno z obywatelstw (obowiązek wyboru).

Jeśli nie posiada się niemieckiego obywatelstwa, można go uzyskać spełniając następujące warunki:

  • posiadanie stałego prawa pobytu lub kwalifikowanego zezwolenia na pobyt w Niemczech,
  • zameldowanie na stałe w Niemczech od przynajmniej 8 lat,
  • samodzielne utrzymanie siebie i rodziny bez zasiłku socjalnego i zasiłku dla bezrobotnych,
  • wystarczająca znajomość języka na poziomie B1,
  • zaliczony test przed nadaniem obywatelstwa dotyczący niemieckiego porządku społecznego i prawnego,
  • niekaralność,
  • uznanie i przestrzeganie niemieckiej Ustawy Zasadniczej,
  • utracenie lub zrzeczenie się dotychczasowego obywatelstwa.

Informacje, jakie dokumenty potrzebne są w indywidualnym przypadku, można otrzymać w Urzędzie ds. obywatelstwa w Heilbronnie. Zasadniczo nadanie obywatelstwa kosztuje 255 euro na osobę. Osoby niepełnoletnie współuczestniczące w procesie nadania obywatelstwa i nieosiągające własnego dochodu ponoszą opłatę w wysokości 51 euro.