Državljanstvo

Od 2000. godine važi: Ako je dijete stranih roditelja rođeno u Njemačkoj, ono stjeće njemačko državljanstvo, ako

  • jedan roditelj kod rođenja djeteta živi u Njemačkoj regularno najmanje 8 godina i
  • ako posjeduje neograničeno pravo boravka.

S napunjenom 18. godinom provjerit će se na zahtjev ili po službenoj dužnosti da li dijete može zadržati obadva državljanstva ili se mora odlučiti za jedno od njih (obaveza opcije).
Ako ne posjedujete njemačko državljanstvo, možete podnijeti zahtjev za naturalizaciju pod slijedećim preduvjetima:

  • Imate neograničeno pravo boravka ili kvalificiranu dozvolu boravka u Njemačkoj.
  • Živite uobičajeno i regularno najmanje 8 godina u Njemačkoj.
  • Osiguravate životne troškove za sebe i svoju obitelj bez socijalne pomoći i naknade za nezaposlenost.
  • Raspolažete dovoljnim poznavanjem njemačkog jezika (B1).Položili ste test za naturalizaciju (stjecanje državljanstva) o njemačkom pavnom i društvenom pretku.
  • Niste osuđeni za neko krivično djelo.
  • Izjašnjavate se za njemački Osnovni zakon.Izgubili ste svoje staro državljanstvo ili se ga odričete.

Koji su dokumenti potrebni u Vašem specijalnom slučaju, saznat ćete kod vlasti za državljanstva u Heilbronnu. Načelno naturalizacija košta 255 € po osobi. Za maloljetnike koji trebaju istodobno s Vama stjeći državljanstvo, a nemaju vlastite prihode, naplaćuje se pristojba odn. naknada za naturalizaciju od 51 €.