Uredi za građane

U Heilbronnu ÿete pored središnjeg ureda u gradskoj vijeÿnici naÿi u svakoj ÿetvrti jedan ured za graÿane („Bürgeramt“). Daljnji gradski uredi i institucije su podijeljeni uglavnom u centru grada u raznim službenim zgradama, ukljuÿujuÿi ured za obitelj/porodicu, omladinu i starije osobe te redarstveni ured. Uredi za graditeljstvo se nalaze u tehniÿkoj vijeÿnici. Svi važni uredi i institucije su u nastavku navedeni s adresom pod odgovarajuÿim temama. Za bolju orijentaciju dodatno pomažu mali planovi/mape grada.

U uredima za građane možete obaviti sljedeće:

Stanovnici

 • prijava doseljenja i preseljenja
 • putovnice i osobne iskaznice/pasoši i lične karte
 • potvrde o nekažnjavanju  
 • izvadak iz središnjeg obrtničkog odn. trgovačkog registra
 • ovjere fotokopija i potpisa
 • isporuka izgubljenih predmeta
 • pitanja o otpadu
 • izjave o preuzimanja garancije za pozivnice iz inozemstva
 • prijava i odjava držanja psa

Stanovanje i socijalni predmeti

 • potvrda pokrajine i grada o povlasticama/popustima za obitelj (Familienpass),
 • zahtjev za dodatak na najam/stanarinu, pokrajinske potpore za obrazovanje i za roditelje

Komercijalni i cestovni saobraćaj

 • vozačke dozvole,
 • prijave i odjave obrta (firme),
 • privremene dozvole za gastronomiju,
 • dozvole za ribolov,
 • dozvole za prakirališta za stanovnike i osobe s invaliditetom.

U uredima za građane također možete dobiti razne informacije i formulare za zahtjeve odn. molbe, npr. za uvjerenje o pravu na stan ili za povrat poreza na dohodak.

Daljnji obrasci/formulari: