Organizacije migranata

 

 

U Heilbronnu žive ljudi s porijeklom iz više od 150 zemalja. To se odražava kako u društvenom, tako i u kulturnom životu. Oko 50 organizacija migranata su aktivne na područjima kulture, religije, sporta, zajedničke rekreacije kao i obrazovanja. Mnoge od tih organizacija nude također nastavu materinjeg jezika.

Vrhunac koji se u Heilbronnu održava svake godine je Festival kultura „Sastajalište Europa“ („Treffpunkt Europa“) na trgu Kiliansplatz. Tu se sastaju mnoge udruge/klubovi i pozivaju njemačke i doseljene građane Heilbronna da uživaju u folkloru, muzici i kulinarskim poslasticama.

Ako trebate dodatne informacija o kontaktnim partnerima i udrugama iz različitih kulturnih krugova, obratite se direktno Uredu za participaciju i integraciju Heilbronn pod: integration@stadt-heilbronn.de

Od jula/srpnja 2017. postoji krovna organizacija migrantskih organizacija u Heilbronnu.Cilj krovne organizacije je pružiti platformu za interkulturalni dijalog, biti glasnogovornik imigracijskog društva i senzibilizirati društvo domaćina za potrebe migranatica i migranata. Ako se želite pridružiti kao organizacija migranata, molimo Vas kontaktirajte poslovnicu krovne organizacije pod:

info@netzwerk-der-kulturen.de

.

Za integraciju je također vrlo korisno, ako postanete  član neke udruge/kluba. Ovdje ćete naći gotovo sve u Heilbronnu postojeće sportske klubove, udruge za kulturu, glazbu i pjevanje, kao i amaterske klubove i klubove za rekreaciju s njihovim ponudama, adresama i kontaktnim osobama.