Savjetovanje zbog ovisnosti

Jedinica za koordinaciju zbog ovisnosti kod grada Heilbronna je središnje kontaktno mjesto za sve građanke i građane grada Heilbronna, koji imaju pitanja na temu "ovisnost". Tu ćete dobiti ponude za pomoć na regionalnom području, kao npr. informacije o samopomoći i savjetovanju. Savjetovanje zbog ovisnosti u užem smislu pružaju savjetovališta zbog ovisnosti u Heilbronnu:

  • savjetovnje za mlade i savjetovanje o pitanjima ovisnosti Heilbronn 
  • psihosocijalno savjetovanje i ambulantno liječenje ovisnika bolesnika i osoba kod kojih postoji opasnost ovisnosti kod Caritasa i Dijakonije