Žene

Glavni centar za ravnopravnost žena grada Heilbronna se zalaže za jednake šanse žena i muškaraca. Povjerenica za žene informira o savjetovalištima i surađuje s volonterima, brojnim organizacijama, institucijama i skupinama, da bi se, na primjer  

  • stvorile jednake šanse na radnom mjestu i omogućio pristup (biranje) u javnu službu  
  • stvorili odgovarajuće okvirni uvjeti za balans između rada i obiteljskog života te
  • osiguralo ravnopravno pravo odlučivanja za žene i muškarce.

Nasilje nad ženama
Žene koje su zlostavljane fizički ili psihički, mogu se u Heilbronnu besplatno i anonimno obratiti raznim savjetovalištima. Osim savjetovališta postoje skloništa, tj. zaštićene kuće za žene, u kojima one mogu biti primljene sigurno na određeno vrijeme.

Daljnje informacija o kućama za žene