Жени

Leitstelle zur Gleichstellung der Frau (Централа за равноправието на жените) на град Хайлброн се застъпва за равни шансове на жените и мъжете. Бюрото информира за консултативните центрове и си сътрудничи с доброволци, многобройни организации, институции и сдружения по следните теми: 

  • утвърждаване на равни шансове в професията и при заемането на публични длъжности,
  • създаване на подходящи рамкови условия за съвместяване на семейство и професия и
  • гарантиране равнопоставеност на жените и мъжете при вземане на решения

Насилие срещу жени
Жени, които са малтретирани физически или психически, могат да се обърнат безплатно и анонимно към различните консултативни центрове в Хайлброн. Наред с тези центрове има и защитени домове, в които те могат да бъдат приютени за определен период от време.

Повече информация за домовете за жени