Жени

Leitstelle zur Gleichstellung der Frau (Централа за равноправието на жените) на град Хайлброн се застъпва за равни шансове на жените и мъжете. Бюрото информира за консултативните центрове и си сътрудничи с доброволци, многобройни организации, институции и сдружения по следните теми: 

  • утвърждаване на равни шансове в професията и при заемането на публични длъжности,
  • създаване на подходящи рамкови условия за съвместяване на семейство и професия и
  • гарантиране равнопоставеност на жените и мъжете при вземане на решения

Насилие срещу жени
Жени, които са малтретирани физически или психически, могат да се обърнат безплатно и анонимно към различните консултативни центрове в Хайлброн. Наред с тези центрове има и защитени домове, в които те могат да бъдат приютени за определен период от време.

Повече информация за домовете за жени

Leitstelle zur Gleichstellung der Frau (Централа за равноправието на жените) на град Хайлброн се застъпва за равни шансове на жените и мъжете. Бюрото информира за консултативните центрове и си сътрудничи с доброволци, многобройни организации, институции и сдружения по следните теми: 

  • утвърждаване на равни шансове в професията и при заемането на публични длъжности,
  • създаване на подходящи рамкови условия за съвместяване на семейство и професия и
  • гарантиране равнопоставеност на жените и мъжете при вземане на решения

Насилие срещу жени
Жени, които са малтретирани физически или психически, могат да се обърнат безплатно и анонимно към различните консултативни центрове в Хайлброн. Наред с тези центрове има и защитени домове, в които те могат да бъдат приютени за определен период от време.

Повече информация за домовете за жени