Помощи за интеграция

Подпомагането за интеграция е специална форма на социална помощ. То може да се получи от хора с физическо, умствено или психическо увреждане, ако поради увреждането си способността им да са част от обществото значително е ограничена или са заплашени от такова значително увреждане.
Помощите могата да бъдат предоставени като услуга, непарична или парична помощ (Личен бюджет) и отпуснати под формата на амбулантна, отчасти стационарна или стационарна помощ.
Целта на помощите за интеграция е да позволят на хората с увреждания да участват в общестения живот и да им дадат възможност за независим живот.