Кметството

Кметството, респективно градската управа са точния адрес за всички граждани, които искат да подадат документи за паспорт например или да регистрират автомобил. Но и всеки, който посещава музей или пуска в къщи кранчето на водата е в контакт с градската управа. Защото на града принадлежат бюра, служби и собствени предприятия като театъра и фирмите за събиране на отпадъци, културни институции и множество ООД-та като общинската комунална фирма и клиниката. Градската управа от своя страна се дели на четири отдела, всеки ръководен от кметица или кмет.