Учредяване на фирми

Консултация за учредяване на фирми
Заинтересованите да основат фирма, новите учредители на фирми както и младите предприемачи получават пълна подкрепа в Хайлброн. В сътрудничество с градското бюро за стимулиране на икономиката форумът Venture Forum Neckar предлага безплатни консултации за ориентиране на заинтересованите. Те информират и по въпросите за възможностите за стимулиране.

Повече информация

Стопанска дейност
Ако искате да регистрирате, пререгистрирате или прекратите дадена стопанска дейност, можете да се обърнете към Централната гражданска служба в кметството или към гражданската служба във Вашия квартал.

Повече информация & формуляри