Служба за регистрация на автомобили

Като новодошли граждани в Хайлброн, моля възможно най-бързо да пререгистрирате превозните си средства в службата за регистрация на автомобили. В следните случаи можете да използвате онлайн-услугите, за да спестите време в службата за регистрация на автомобили:

 • резервация на регистрационен номер по желание
 • регистрация на нов автомобил
 • регистрация, пререгистрация или отписване, съответно промяна на номера
 • вписване на технически промени
 • подаване на молба за замяна на документ
 • износ на автомобил
 • подаване на молба за временен номер
 • запазване на час.

Онлайн ще намерите опис на необходимите документи, които се заплащат.

Като новодошли граждани в Хайлброн, моля възможно най-бързо да пререгистрирате превозните си средства в службата за регистрация на автомобили. В следните случаи можете да използвате онлайн-услугите, за да спестите време в службата за регистрация на автомобили:

 • резервация на регистрационен номер по желание
 • регистрация на нов автомобил
 • регистрация, пререгистрация или отписване, съответно промяна на номера
 • вписване на технически промени
 • подаване на молба за замяна на документ
 • износ на автомобил
 • подаване на молба за временен номер
 • запазване на час.

Онлайн ще намерите опис на необходимите документи, които се заплащат.