Шофьорска книжка

Службата за шофьорски книжки е мястото за контакти по всички въпроси, които се отнасят до свидетелството за управление на моторно превозно средство. За придобиване на немско свидетелсво за управление на моторно превозно средство заинтересованите трябва да имат редовно местожителство в Германия, т.е. да живеят в Германия най-малко 185 дни в годината. Притежателите на валидно свидетелсво за управление на моторно превозно средство от държава от ЕС/ЕИП по принцип не трябва да преиздадат шофьорската си книжка. Най-често тя е валидна докато изтече. Ако сте придобили шофьорската си книжка в трета държава*, то тя по принцип е валидна още 6 месеца след регистрацията в Германия преди да трябва да бъде преиздадена. При държави, които не са в ЕС се разграничава между така наречените държави от приложение 11 и трети държави. За държавите от приложение 11 важат специални нормативни уредби. Към кои държави принадлежи страната на произход, можете да разберете в службата за шофьорски книжки.

Следните документи са Ви необходими за преиздаване на чуждестранно свидетелсво за управление на моторно превозно средство:

Явете се лично за подаване на молбата в службата за шофьорски книжки

  • Актуална, биометрична снимка
  • Лична карта, паспорт
  • Първото потвърждение на регистрацията (идване в Германия)
  • Удостоверение за очен тест
  • Валидна чуждестранна шофьорска книжка

При чуждестранно свидетелство за управление на моторно превозно средство от трета държава допълнително са необходими:

  • Превод от признат автомобилен клуб или от заклет преводач
  • Евентуално теоретичен и практически изпит
  • Удостоверение за обучение за първа помощ

За преиздаването на категориите C, CE, D, DE важат допълнителни разпоредби. Моля обърнете се още с регистрацията на редовно местожителство с чуждестранното свидетелсво за управление на моторно превозно средство към службата за шофьорски книжки за да изясните въпросите за валидността съотв. преиздаването.

Повече информация