Присъединяване на членове от семейството

Вие живеете в Хайлброн и искате Вашето семейство да се премести от чужбина при Вас? В зависимост от това, от къде идвате, важат различни нормативни уредби, които са обяснени по-долу.

Граждани от ЕС и ЕИП
Ако Вие и Вашето семейство идвате от държава от ЕС/ЕИП, можете по всяко време да вземете семейството си в Германия. Семейството има неограничено право на пребиваване и е разрешено да работи тук. На членовете на семейството, които не са граждани на ЕС/ЕИП им трябва виза за влизане в Германия. Молба за виза можете да подадете в консулството. В Германия трябва преди да изтече визата да подадете молба за разрешение за временно пребиваване в службата за чужденци.

Граждани от трети държави
Ако идвате от трета държава, Вашето семейство (съпруг/а и деца под 18 години) може да получи титул за пребиваване. За целта Вие трябва да отговяряте в Германия на следните условия:

  • да имате титул за пребиваване,
  • да разполагате с достатъчно жилищна площ и
  • да можете да подсигурите издръжката за цялото семейство.

Семейството, което се присъединява, трябва да удостовери основни познания по немски език, за да получи разрешение за временно пребиваване. Съществуват обаче няколко изключения. Семейството, което се присъединява, получава срочен титул за пребиваване, с който също може да работи.

Повече информация: http://www.bamf.de/