Такса за радио и телевизия

Таксата за радио и телевизия финансира разнообразната програма на ARD, ZDF и радио Deutschlandradio. Тук за пълнолетните граждани важи простото правило: Едно жилище – една такса. Няма значение колко приемници (телевизори, радио, компютри и смартфони) имате в жилището или колко души живеят в него. Таксата покрива и личните автомобили. За второ или допълнително жилище също трябва да се заплати съответната такса. За лица с нисък доход (напр. получаващи помощ за безработни II) или хора с увреждания таксата може да отпадне или да бъде намалена след подаване на заявление. Формуляри за заявления можете да получите в гражданските служби на град Хайлброн или в интернет.

Повече информация: http://www.rundfunkbeitrag.de/