Побратимени градове

Хайлброн поддържа партньорство с пет града в пет държави:

  • Безие във Франция,
  • Франкфурт (Одер) в Бранденбург,
  • Слубице в Полша,
  • Солотурн в Швейцария,
  • Стокпорт във Великобртания.

Връзките между Хайлброн и побратимените градове са символ на Европейското единство. Те предоставят на всички граждани възможността, да открият чужди култури, да се запознаят с друга образователна система и с друга работна среда или да задълбочат чуждоезиковите си познания. Партньорствата сближават хората на социално, културно, спортно, политическо и междуличностно ниво. Те създават взаимно разбирателство и укрепват волята за сътрудничество.

Повече информация