Признаване на професионални квалификации

В Германия има регламентирани и нерегламентирани професии.

При нерегламентираните професии не е необходимо признаване на професионалните квалификации. За регламентираните професии чуждестранните квалификации трябва да бъдат признати, за да упражнявате професията.

Кои са регламентираните професии ще разберете на www.anerkennung-in-deutschland.de

Протичане на процедурата за признаване

Процедурата за признаване е възможна за училищни, академични и професионални дипломи. Процедурата протича в няколко стъпки:

  1. Преди да подадете молба трябва да направите лична консултация, за да изясните въпросите за службата за признаване, за референтната професия, за продължителността на процедурата, за разходите или за възможните алтернативи и т. н.
  2. Вие подавате молба за проверка на равностойността в съответната компетентна служба. Компетентността се определя от професията и местожителството Ви.
  3. В зависимост от Вашата професия Вие подавате молбата си при компетентната служба за признаване.
  4. Процедурата за признаване е индивидуална. Според професията различни служби отговарят за проверката на равностойността.

По принцип процедурата продължава три месеца след подаване на всички документи. Таксите за процедурата се определят индивидуално. Минималната такса е 100 евро, максималната такса е 600 евро. Други мерки се заплащат отделно. Агенцията по труда или Центърът за работа могат да поемат разходите. Под „Местни лица за контакти“ ще разберете, коя служба за признаване е компетентна за Вас.

Повече информация