Индустриална и търговска камара Хайлброн-Франкен (IHK)

Индустриалната и търговска камара консултира, ако като специалист сте придобили квалификацията си в чужбина и искате да приложите Вашите знания и умения в Германия. Камарата Ви подкрепя за успешната интеграция на пазара на труда и се застъпва за равни шансове в професията както и за професионален и социален успех. Камарата предлага и следните консултации:

  • Консултации за признаване на чуждестранни квалификации в областите индустрия, търговия, гастрономия и услуги

  • Оценка на квалификациите и шансовете за успех с признаването на база на подадените документи (дипломи, трудови характеристики и автобиография)

  • Препращане към компетентната служба, която прави оценката съотв. признаването на квалификациите

  • Информация за възможностите за професионална квалификация или преквалификация

Моля уговорете си по телефона час за консултация и донесете следните документи:

  • Автобиография

  • Диплома или свидетелство за квалификация с превод на немски (английските документи не трябва да бъдат превеждани)

  • Списък на предметите (списък на учебното съдържание - "Индекс")