Индустриална и търговска камара Хайлброн-Франкен (IHK)

Индустриалната и търговска камара консултира, ако като специалист сте придобили квалификацията си в чужбина и искате да приложите Вашите знания и умения в Германия. Камарата Ви подкрепя за успешната интеграция на пазара на труда и се застъпва за равни шансове в професията както и за професионален и социален успех. Камарата предлага и следните консултации:

  • Консултации за признаване на чуждестранни квалификации в областите индустрия, търговия, гастрономия и услуги 
  • Оценка на квалификациите и шансовете за успех с признаването на база на подадените документи (дипломи, трудови характеристики и автобиография)
  • Препращане към компетентната служба, която прави оценката съотв. признаването на квалификациите 
  • Информация за възможностите за професионална квалификация или преквалификация

Моля уговорете си по телефона час за консултация.