Спортни дружества

Хайлброн е спортен град. В около 70 спортни клуба – от „Обединен спортен клуб Хайлброн“ до „Клуб за моторни лодки Баден-Вюртемберг“ – членуват почти 30 000 спортисти. Към тях ще добавим и около 120 дружества за хоби и свободно време.

На страницата на Градския съюз за спорт Хайлброн ще откриете списък с многобройните спортни дружества и сдружения, на които можете да станете член.

Много от жителите на Хайлброн имат миграционен произход и това добива все по-голямо значение за организирания спорт. С подкрепата на програмата „Интеграция чрез спорт“ към Провинциалния спортен съюз Баден-Вюртемберг вписано дружество, спортните дружества и сдружения се занимават активно с темите многообразие, интеграция и интеркултурно общуване и са отворени за нови членове от различни културни кръгове.

Повече информация :