Признаване на правото на следване във висше училище

Ако искате да кандидатствате като международен студент за следване на немски език и сте придобили правото си на следване във висше училище в чужбина, трябва първо да се обърнете към Студентския колеж Констанц (Center for International Students). Там Вашето право на следване във висше училище от родината може да бъде признато. За немски граждани, които са придобили правото си на следване във висше училище в чужбина, признаването се извършва в Службата за признаване на свидетелства в Правителствения президиум Щутгарт. Ако искате да следвате в друго висше училище освен Висшето училище Хайлброн, трябва да се информирате най-добре директно там за условията за допускане до следване и процедурата за кандидатстване.