Признаване на правото на следване във висше училище

Ако искате да се кандидатирате за следване на немски език и сте придобили правото си на следване във висше училище в чужбина, трябва първо да се обърнете към Студентския колеж Констанц (Center for International Students). Там Вашето право на следване във висше училище от родината може да бъде признато. Ако искате да се кандидатирате във Висшето училище Хайлброн за магистърско образование на английски език, Вашето свидетелство трябва да бъде признато от Uni-assist. Ако искате да следвате в друго висше училище освен Висшето училище Хайлброн, трябва да се информирате най-добре директно там за условията за допускане до следване и процедурата за кандидатстване.